Categories
News/Activities Student Activities WUIC News/Activities

วิทยาลัยนานาชาติ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2/2022 กลับประเทศรัสเซีย

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น., ดร. สุชิตา รองคณบดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้มอบคำอำลาและให้กำลังใจแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่กำลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

นักศึกษาแลกเปลี่ยนมีโอกาสศึกษาและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันการศึกษาหวังว่าพวกเขาจะนำประสบการณ์นี้กลับไปใช้ในอนาคตในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและพัฒนาทางการศึกษาของนักศึกษาแลกเปลี่ยนนี้ และหวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในทางที่เลือกในอนาคตของนักศึกษาเอง

Goodbye WUIC Exchange Students 2/2022
Goodbye WUIC Exchange Students 2/2022