ประสบการณ์จากนักศึกษา

Students Testimonial

Tashi Wangmo

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติเพรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่นักศึกษาต้องการได้รับสำหรับการเรียนในต่างประเทศ มีห้องเรียนอัจฉริยะที่ทันสมัย สามารถใช้งานและเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ดิฉันได้ศึกษาในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยนักเรียนต่างชาติและคณาจารย์ต่างชาติ ดิฉันคิดว่าจนเองตัดสินใจถูกต้องที่เลือกเรียนที่นี่ และดิฉันรู้สึกสนุกกับชีวิตในมหาวิทยาลัยในแบบที่ต้องการ