ประสบการณ์จากนักศึกษา

Students Testimonial

Sean Glenn Pastorfide

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

การได้มาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตของผม ที่วิทยาลัยนานาชาติ ผมได้เรียนรู้และแวดล้อมไปด้วยความเป็นสากลพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีให้สำหรับนักศึกษาทุกคนเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพการศึกษา คณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติไม่เพียงแต่สอนนักศึกษาเฉพาะความรู้ในห้องเรียน แต่ยังให้ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้นอกห้องเรียนได้อีกด้วย การเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับผม หลักสูตรนี้สอนให้รู้เกี่ยวกับแนวคิดของธุรกิจในมุมมองใหม่ เช่น การโลจิสติกส์ของสินค้า การลดต้นทุน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา