ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข”

Previous slide
Next slide

ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” การให้คำปรึกษานักศึกษารายบุคคล มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาแต่ละคนในการแก้ปัญหาส่วนตัวและพัฒนาทักษะการตัดสินใจ เปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ส่วนกิจการนักศึกษา