How to Apply
WUIC BRINGS THE WORLD TO YOU
Click Here
Previous
Next

เตรียมอนาคตของตัวเองในเวทีนานาชาติ

หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในอนาคต ทั้งในไทยและต่างประเทศ บรรยากาศนานาชาติจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นสากล และเครือข่ายจากนานาประเทศที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคต

ใช้ชีวิตเรียน เล่น ในมหาวิทยาลัยแห่งความรุ่งโรจน์

การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย ทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยสิ่งสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่เรียนรู้โดยไม่มีขีดจำกัดในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ มีระบบขนส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หอพัก WU Residence ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยควบคุม 24 ชั่วโมง ผ่านกล้อง CCTV ทั่วพื้นที่การศึกษาและหอพัก

มหัศจรรย์แห่งด้ามขวาน

จุดเช็คอินนครศรีธรรมราช เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้พบกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หากบ่อยครั้งที่น้องๆรู้ศึกเคร่งเครียดกับการเรียน ให้ธรรมชาติได้บำบัดผ่อนคลายความรู้สึกนี้ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล วัดวาอาราม หรือแม้แต่ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเล น้องๆก็จะพบกับความสุข และทำให้ 4 ปีในชีวิตของน้องเป็นที่น่าจดจำตลอดไป

วิทยาลัยนานาชาติ

ข่าว/กิจกรรม

Congratulations Dr. Shubham Pathak has achieved the status of Fellow (FHEA) by AdvanceHE, UK

Congratulations Dr. Suchita Manajit has achieved the status of Fellow (FHEA) by AdvanceHE, UK

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประสบการณ์จากนักศึกษา

Sean Glenn Pastorfide

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

Tashi Wangmo

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Zay Yar Nay Win

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

อาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ระดับ Fellow HEA

วิจัย

ทำไมต้องเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Public, autonomous, comprehensive and research-focused university with high quality, internationally-oriented curriculums

Emphasizing 21st century skills, innovative and critical thinking, and international perspectives for students

An opportunity to experience the lives and diverse cultures of the locals, who cherish multiculturalism, and whose hospitality is second to none

Modern living and sports facilities: International House, Sports Complex, Botanical Learning Center, Student Clubs, University Farm

High quality Thai and foreign lecturers/professors, adjunct and visiting professors

Popular disciplines, ranging from Science and Technology, Logistics, Management to Social Science

Adoption of internationally recognized “UK Professional Standards Framework (UKPSF)” as standards for teaching, including strong emphasis on formative assessment, active learning, small-class teaching, and technological support for students in a “smart class classrooms” environment

Superb location : 1. One hour by plane from Bangkok, 22 flights daily by 3 airlines 2. Surrounded by beautiful national parks, beaches, and well-known heritage sites 3. Close to Samui and Pha-ngan Islands

Excellent Facilities: Library with thousands of textbooks, e-books, online databases and digital learning materials; Laboratories equipped with high standard tools and equipment

Walailak University International College

Walailak University International College (WUIC)

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala District,
Nakhon Si Thammarat 80160 Thailand

Working Hour: 08.30 AM-04.30 PM

Tel. +66 75 672426

wuic@mail.wu.ac.th

Walailak University Global Follow us :