Post Views: 10,611

เตรียมอนาคตของตัวเองในเวทีนานาชาติ

หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในอนาคต ทั้งในไทยและต่างประเทศ บรรยากาศนานาชาติจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นสากล และเครือข่ายจากนานาประเทศที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคต

ใช้ชีวิตเรียน เล่น ในมหาวิทยาลัยแห่งความรุ่งโรจน์

การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย ทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยสิ่งสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่เรียนรู้โดยไม่มีขีดจำกัดในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ มีระบบขนส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หอพัก WU Residence ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยควบคุม 24 ชั่วโมง ผ่านกล้อง CCTV ทั่วพื้นที่การศึกษาและหอพัก

มหัศจรรย์แห่งด้ามขวาน

จุดเช็คอินนครศรีธรรมราช เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้พบกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หากบ่อยครั้งที่น้องๆรู้ศึกเคร่งเครียดกับการเรียน ให้ธรรมชาติได้บำบัดผ่อนคลายความรู้สึกนี้ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล วัดวาอาราม หรือแม้แต่ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเล น้องๆก็จะพบกับความสุข และทำให้ 4 ปีในชีวิตของน้องเป็นที่น่าจดจำตลอดไป

Previous slide
Next slide

ห้องเรียนอัจฉริยะ

WU Park

สวนวลัยลักษณ์

WU Hospital

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์

วิทยาลัยนานาชาติ

ข่าว/กิจกรรม

Previous slide
Next slide

ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมนักศึกษา

Walailak University International College (WUIC) Students Club or WUICSC organized the “Badminton Friendship Tournament 2023” at WU Badminton Court.

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (WUIC) และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUICSC) ได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปี 2023” ที่สนามแบดมินตันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ข่าวการเรียนการสอน

ข่าววิชาการ

Name of Successful Candidates (Round 3

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 3)

Read More »

งานวิจัย

บริการวิชาการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิทยาลัย

หลักสูตรของเรา

Previous slide
Next slide

การทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

WUIC Partners

ประสบการณ์จากนักศึกษา

Students Testimonial

Sean Glenn Pastorfide

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

Students Testimonial

Tashi Wangmo

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Students Testimonial

Zay Yar Nay Win

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ทำไมต้องเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่เน้นการวิจัย และมีหลักสูตรที่มีคุณภาพในระดับสากล

พัฒนา คิดค้น รวมถึงเรียนรู้วิทยาการแขนงใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัลและอนาคต

มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพความเป็นสากล

มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ สโมสรนักศึกษา และสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์รับเชิญ ที่มีคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สาขาวิชายอดนิยม: บริหารธุรกิจ, การตลาด,การจัดการ, ธุรกิจระหว่างประเทศและซัพพลายเชน

การนำกรอบมาตรฐานการจัดระบบการเรียนการสอน UKPSF จากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการสอน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน และมีการสนับสนุนการเรียนในห้งเรียนอัจฉริยะที่มีความทันสมัย

เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะภูเขา ทะเล วัดวาอาราม และยังใกล้กับหมู่เกาะสมุย และเกาะพะงันอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีห้องสมุดที่มีหนังสือ ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลมากกว่าหลายพันรายการ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.

โทร +66 75 476 411

wuic@mail.wu.ac.th