Categories
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมประเพณีสงกรานต์ 2564

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย มีพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ห้องโถง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์