Categories
ข่าววิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ระดับ Fellow ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ระดับ Fellow ประจำเดือนสิงหาคม 2564