Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ โจอาคิม จูเลียส วัมเบเลโก้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ โจอาคิม จูเลียส วัมเบเลโก้ มีบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และตีพิมพ์แล้วในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 ประจำเดือนกันยายน 2564 "Supercapacitor and Accelerating Contact Lines Hybrid Tram System."