Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Sean Glen Pastorfide ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับภูมิภาคภาคใต้ (Social Sciences, Humanities and Management)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 Mr. Sean Glen Pastorfide นักศึกษาตัวแทนจากปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Logistics Analytics and Supply Chain Management) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับภูมิภาคภาคใต้ (Social Sciences, Humanities and Management) ). และเป็นหนึ่งในตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะเข้าร่วมระดับประเทศของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2565