Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ Bangkok Air Catering Phuket Co., Ltd.

วันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายของการสหกิจศึกษา Mr. Zay Yar Nay Win Jim ที่ Bangkok Air Catering Phuket Co., Ltd. นักศึกษามีความสุขและได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริงกับบริษัทเป็นเวลา 4 เดือนและทราบซึ้งกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาอีกครั้ง

Zay Yar Nay Win Jim under Cooperative Education at Bangkok Air Catering Phuket Co., Ltd..