Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับบัณฑิตนานาชาติรุ่นแรก

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ ผู้บริหารศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาว่าที่บัณฑิตต่างชาติรุ่นแรก ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติในปีการศึกษานี้ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาต่างชาติในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีใจความสำคัญว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาต่างชาติ จะสามารถศึกษาและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเรามุ่งมั่นนำพามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับโลก World Ranking เพื่อให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับโลก เป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคน และหวังว่าเราจะมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต “อยากให้นักศึกษาทุกคนได้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขอให้นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่น และตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน เพื่อจะได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของตนได้”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

"Pride of WALAILAK: Success of International Graduates"
"Pride of WALAILAK: Success of International Graduates"
"Pride of WALAILAK: Success of International Graduates"
"Pride of WALAILAK: Success of International Graduates"