Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือ Fujian Open University สาธารณรัฐจีน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพ วิทยาลัยภาษาจีนโพ้นทะเล ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Fujian Open University สาธารณรัฐจีน ได้จัดงานเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยภาษาจีนโพ้นทะเล ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลัก ดำเนินการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยและจีน