Categories
ข่าว/กิจจกรรม

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

The Auspicious Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana, July 4 2022
The Auspicious Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana, July 4 2022
The Auspicious Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana, July 4 2022