Categories
ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 9 คน ที่เดินทางมาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาใหม่มาจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และซิมบับเว