Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติร่วมโครงการบริการชุมชนที่ชายหาดสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-18.00 น., นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ (WUIC) รวมถึงอาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม "WUIC Smiles at Sichon Beach" ณ หาดสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมทั้งบุคลากรได้เริ่มกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด โดยการเก็บขยะชายหาดทั้งชนิดอินทรีย์และขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับชาวบ้านและผู้เข้าพักที่ที่นี่ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เล่นเกมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมบนชายหาดและเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่พวกเขาได้ช่วยสร้างขึ้น นักศึกษายังมีโอกาสได้รู้จักชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีชีวิตชีวาอย่างสดใสระหว่างชาวบ้านและธรรมชาติ

WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach
WUIC Does Community Service at Sichon Beach