Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุชิตา มานะจิตต์ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow (SFHEA). 🤩🥳

Congratulations to Dr. Suchita Manajit