Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

สุดแฮปปี้! นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมแลกของขวัญวันคริสต์มาส

🎄🔔เทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเมื่อวันวันที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติได้เชิญนักศึกษาทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมสนุกกัน ในโอกาสวันคริสต์มาสรวมถึงการแลกของขวัญ และการดูภาพยนตร์ในวันคริสต์มาสที่โรงภาพยนตร์ ศูนย์บรรนาสารและสื่อสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาชาวต่างชาติได้เพลิดเพลินกับการร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และการแลกของขวัญกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติและอาจารย์ผู้สอนของสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พวกเขาแสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสนี้ขึ้นมา

ดร.สุชิตา รองคณบดีของวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีในช่วงวันหยุดอย่างจริงใจ เป็นตัวแทนคณบดีของวิทยาลัยนานาชาติ ขอให้คุณมีคริสต์มาสที่สุขสบายและมีปีใหม่ที่มีความสุข. 🤩🥳