Categories
ข่าว/กิจจกรรม

ปังไม่ไหว! “อาจารย์ในวิทยาลัยนานาชาติ ได้ถูกแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นนักศึกษาศิษย์เก่าสมาคมโลกด้วยตำแหน่งผู้สื่อข่าวใหญ่ (Global Alumni Ambassador) จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี (MQ) และการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก (Higher Degree by Research, HDR) ที่ออสเตรเลีย

ดร. วสิน ประดิษฐ์ศิลป์ ประธานช่วยของสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักศึกษาศิษย์เก่าสมาคมโลกด้วยตำแหน่งผู้สื่อข่าวใหญ่ (Global Alumni Ambassador) จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี (MQ) และการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก (Higher Degree by Research, HDR) ที่ออสเตรเลีย

ดร. วสินเป็นบุคคลที่สำคัญในการสร้างสมาคมนักศึกษาไทย (MQ Thai) และเครือข่ายศิษย์เก่าไทย (TAN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะสร้างสมาคมเหล่านี้มาหลายปี และได้เสริมสร้างความมั่นคงในปี 2019 ด้วยความช่วยเหลือจากดร. วสิน ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตทางวิชาการของเขาก่อน ระหว่าง และหลังได้รับปริญญาเอกของเขาในซิดนีย์ โดยที่เขาได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (iRTP) งานวิจัยของเขาเกี่ยวกับซอฟท์เพาเวอร์ไทยได้รับการยอมรับจากนักวิชาการระดับนานาชาติเป็นงานวิจัยแรกที่ได้รับการยอมรับในบริบทไทย