Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันท์นภัส นรสิงห์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันนภัทร นรสิงห์ ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตด้านธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และการได้ตอบรับเข้าทำงานตำแหน่ง International graduate - build the future program ที่บริษัท Prysmian Group บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านสายเคเบิ้ล และโทรคมนาคมของโลก