Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

คณบดีและรองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษา (Smile & Smart Center)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) คณะทำงาน Smile and Smart Center จัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา ภายใต้โครงการ "คณบดีและรองคณบดีพบนักเรียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แบ่งปันความคิดและข้อเสนอแนะกับคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

งานนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกคนได้เข้าร่วมแบบตัวต่อตัวกับคณบดีและรองคณบดีวิทยาลัย ในระหว่างการประชุม นักเรียนได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัว ความท้าทายด้านการเรียน และคำแนะนำในการปรับปรุงประสบการณ์ของนักเรียนโดยรวมที่วิทยาลัยนานาชาติ

Smile and Smart Center ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา และงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของศูนย์ในการมีส่วนร่วมกับนักเรียนและตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ศูนย์ให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการให้คำปรึกษา การสนับสนุนด้านวิชาการ และโปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

คณบดีและรองคณบดีกล่าวขอบคุณที่ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาและรับฟังความคิดเห็น นักศึกษาเน้นย้ำถึงความสำคัญของความคิดเห็นของนักศึกษาในการกำหนดทิศทางของวิทยาลัยและโปรแกรมต่างๆ ข้อเสนอแนะที่รวบรวมระหว่างงานจะถูกนำไปใช้เพื่อแจ้งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัยและเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและบริการนักศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ

Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students
Dean and Vice Dean meet students