Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 9 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคทุนการศึกษาและปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการรับทุน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมงาน

ในระหว่างพิธี ผู้รับทุนได้รับการยอมรับจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความทุ่มเทในการศึกษา งานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริจาคทุนการศึกษาได้พบปะและติดต่อกับนักเรียนที่พวกเขาสนับสนุนด้วย

Walailak University has established a scholarship award ceremony for the academic year 2565

หนึ่งในไฮไลท์ของพิธีคือการกล่าวสุนทรพจน์โดย Miss Yin Min Thant ตัวแทนนักศึกษาต่างชาติจาก WUIC ในคำปราศรัยของเธอ เธอแสดงความขอบคุณสำหรับทุนการศึกษาและโอกาสที่มอบให้เธอในการบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา เธอยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของทุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

พิธีมอบทุนการศึกษาเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญถึงผลกระทบที่ทุนการศึกษาสามารถมีต่อชีวิตของนักเรียนและบทบาทของผู้บริจาคในการสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นเลิศทางวิชาการและการอุทิศตนเพื่อการศึกษาของนักเรียน

โดยรวมแล้ว พิธีดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการมอบโอกาสให้นักศึกษาได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ผู้รับทุนออกจากพิธีด้วยความรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและแรงผลักดันในการมุ่งสู่เป้าหมายด้านการศึกษาต่อไป โดยรู้ว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและผู้บริจาคสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

Walailak University has established a scholarship award ceremony for the academic year 2565