Categories
ข่าว/กิจจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ร่วมกับชุมชนโดยรอบ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันปีใหม่ไทยตามประเพณีและส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรม งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 มีกิจกรรมและงานเฉลิมฉลองมากมายที่มุ่งอนุรักษ์และเฉลิมฉลองความงดงามของขนบธรรมเนียมไทย

นอกจากชุมชนท้องถิ่นแล้ว ภายในงานยังมีการต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้ารดน้ำอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อมาในช่วงบ่าย นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติได้ร่วมสนุกกันโดยร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งหมายถึงการชำระล้างสิ่งอัปมงคลและการเริ่มต้นใหม่

งานประสบความสำเร็จอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภูมิหลังมาร่วมสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนในท้องถิ่น

Walailak University Celebrates WU Songkran 2023 with Local Community