Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มต้นโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมทางสังคมปี 2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) จัดการประชุมครั้งแรกเรื่องโครงการ WUIC Social Engagement 2023 เพื่อปฐมนิเทศอาจารย์และนักศึกษาอาสาดำเนินโครงการ ในปีนี้ WUIC เปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่ “ท่าศาลาโกลบอล” และ “โฮมสเตย์ทองคำ: โอบกอดผู้อาวุโส สัมผัสวัฒนธรรม” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับภาคประชาสังคมท่าศาลา เช่น ธุรกิจในท้องถิ่นและคนในพื้นที่ โครงการต่างๆ ได้ใช้ PAR หรือการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ ซึ่งยินดีต้อนรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดให้มีส่วนร่วมในโครงการ มีนักศึกษา 10 คนที่ลงทะเบียนเป็นทีมวิจัย และ WUIC วางแผนที่จะดำเนินโครงการเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบของโครงการสามารถประเมินได้และเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากคุณสนใจที่จะมีส่วนร่วมในโครงการโปรดติดต่อเราที่ wuic@mail.wu.ac.th

WUIC Kickstarts Social Engagement Research Projects 2023
WUIC Kickstarts Social Engagement Research Projects 2023
WUIC Kickstarts Social Engagement Research Projects 2023
WUIC Kickstarts Social Engagement Research Projects 2023
WUIC Kickstarts Social Engagement Research Projects 2023
WUIC Kickstarts Social Engagement Research Projects 2023
WUIC Kickstarts Social Engagement Research Projects 2023