Categories
ข่าว/กิจจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีไหว้ครู 2566

ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีไหว้ครูตามประเพณีอันอบอุ่น งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อครูผู้สอนพร้อมทั้งเรียนรู้บวัฒนธรรมไทย

Wai kru Ceremony 2023

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย โดยนักเรียนจะแสดงความเคารพต่ออาจารย์ โดยมอบพานดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความขอบคุณและความชื่นชม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนที่จะแสดงความมุ่งมั่นต่อการศึกษาและขอพรสำหรับความพยายามทางวิชาการอีกด้วย

Wai kru Ceremony 2023
Wai kru Ceremony 2023

ภายใต้การแนะนำของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ เตรียมพร้อมสำหรับพิธีนี้อย่างขยันขันแข็ง โดยจะต้องฝึกฝนมารยาทที่จะเข้าร่วมพิธีกรรม "ไหว้ครู" งานนี้ถือเป็นโอกาสอันมีค่าสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและความซาบซึ้งในหมู่นักศึกษาต่างชาติ

Wai kru Ceremony 2023

พิธีไหว้ครูถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างนักเรียนและครู โดยเน้นถึงความเคารพและความชื่นชมซึ่งกันและกันซึ่งเป็นรากฐานของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการรับเอาวัฒนธรรมไทยผ่านพิธีตามประเพณีนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เพียงแต่แสดงความเคารพต่อนักการศึกษาของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังได้รับความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งมากขึ้นต่อมรดกอันมั่งคั่งของประเทศที่พวกเขาเรียกว่าบ้านในปัจจุบัน