Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การทำความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และ University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) มีความยินดีที่จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Jember ประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมุสลิม โครงการนำโดย ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสนิดา สาหรี และอ.เมดินา อดุลยรัตน์ จะเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมุสลิมในพื้นที่ขัดแย้งของอาเจะห์ อินโดนีเซีย และสามจังหวัดทางใต้สุดของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสนิดา สาหรี จะร่วมงานกับ วิทยาลัยนานาชาติ ในตำแหน่งศาสตราจารย์รับเชิญในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและความรู้เกี่ยวกับบริบทของอินโดนีเซีย ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของสตรีมุสลิมในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และพัฒนางานวิจัยร่วมที่อิงจากผลการวิจัยของพวกเธอ

การทำความร่วมมือนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัย Jember ผลลัพธ์ของโครงการนี้จะทำให้เราเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีมุสลิมลึกซึ้งยิ่งขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

Collaboration Between WUIC and University of Jember, Indonesia