Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าวการเรียนการสอน

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่ RheinMain University of Applied Sciences

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษที่ RheinMain University of Applied Sciences ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่มีมายาวนานระหว่าง RheinMain University of Applied Sciences และ วิทยาลัยนานาชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ

ในระหว่างการเยือน รองคณบดีได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในสัปดาห์พนักงานนานาชาติของมหาวิทยาลัย RheinMain University of Applied Sciences ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนถึง 23 มิถุนายน 2023 สัปดาห์ของพนักงานเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับความยั่งยืนในการก้าวไปสู่ความเป็นสากลและการใช้โอกาสทางดิจิทัล โดยเป็นเวทีสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเผชิญในความพยายามก้าวไปสู่ความเป็นสากล โปรแกรมนี้อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันประสบการณ์ จัดแสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และส่งเสริมโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อกระชับความร่วมมือ

WUIC Lecturer Joins Cultural Diplomacy Initiative (CDI) Study Group at Tufts University

นอกจากนี้ รองคณบดียังได้มีส่วนร่วมในเวิร์กช็อป Global Design & Media CoSpace Project ซึ่งผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการการบรรยายสดโดยนักศึกษาจาก University of Wisconsin at River Falls และ RheinMain University of Applied Sciences ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์ของตนแก่ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทุกคน รวมถึงอาจารย์จาก Global Design และได้รับผลตอบรับอันทรงคุณค่า

การเยือนครั้งนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ดีสำหรับอนาคต เนื่องจากคาดว่าจะให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากมาย โอกาสสำคัญประการหนึ่งคือการเชิญอาจารย์จาก RheinMain University of Applied Sciences มาสอนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ในภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึง การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างทั้งสองสถาบันนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการให้กับนักศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจในมุมมองของต่างประเทศมากขึ้น

WUIC Lecturer Joins Cultural Diplomacy Initiative (CDI) Study Group at Tufts University
WUIC Lecturer Joins Cultural Diplomacy Initiative (CDI) Study Group at Tufts University