Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) จัดโครงการปฐมนิเทศประจำปี ภายในงานพบกับการปฐมนิเทศระหว่างนักศึกษาและบุคคลสำคัญ ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และตัวแทนจากศูนย์บริการการศึกษา ,ศูนย์กิจการนานาชาติ และ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232

การปฐมนิเทศทำให้นักศึกษาได้ทำความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในเส้นทางการศึกษาของพวกเขา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวปฐมนิเทศสร้างแรงบันดาลใจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของสถาบันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาแบบองค์รวม

Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232
Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา โอกาสในการวิจัย และกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย นอกจากนี้ ตัวแทนจากศูนย์บริการการศึกษายังเน้นย้ำถึงบริการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศูนย์กิจการนานาชาติให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า และ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนน Passport ความดี

Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232
Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232

การปฐมนิเทศนำเสนอข้อมูล และการอภิปรายแบบโต้ตอบทำให้นักศึกษารู้สึกกระตือรือร้นและเตรียมพร้อมสำหรับภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232
Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232
Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232
Walailak University International College (WUIC) holds students orientation 1/20232