Categories
ข่าว/กิจจกรรม บริการวิชาการ

อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการตลาดโซเชียลมีเดียสำหรับวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลเกาะเพชร NST

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) ได้รับเชิญให้จัดเวิร์คช็อปเรื่อง “การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับวิสาหกิจชุมชน” ให้กับประชาชนในพื้นที่และสมาชิกของ วิสาหกิจชุมชนเกาะเพชร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีชาวบ้านมากกว่า 50 คนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์คช็อปเริ่มต้นด้วยการบรรยายสั้นๆ ในด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล การตลาดบนโซเชียลมีเดีย และการขายสดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ผู้เข้าร่วมได้จัดกลุ่มและวิเคราะห์ SWOT ของวิสาหกิจชุมชน เมทริกซ์ของ Ansoff และส่วนประสมทางการตลาดของ 4P หรือ 7P จากนั้นนำเสนอการวิเคราะห์ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแบ่งปันและเรียนรู้จากกันและกัน

WUIC Lecturer Organises Social Media Marketing for Community Enterprises, Koh Petch Municipal District NST

ภาคบ่าย ดร.วศิน เริ่มด้วยการสาธิตวิธีการสร้างบัญชีโซเชียลมีเดีย และ/หรือ เพจใหม่ จากนั้น นายพิเชษฐ์ กรดกางกั้น นักวิชาการ สำนักวิชาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมขายสด โดยให้ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเพื่อทดลองถ่ายทอดสดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้กับชาวเน็ตชาวไทย ผู้เข้าร่วมกล่าวว่าพวกเขาสนุกกับการสตรีมสดและเปลี่ยนการรับรู้ว่าการขายสดนั้นยากเกินไปสำหรับคนในท้องถิ่น เซสชันจบลงด้วยช่วงถามตอบและรับประทานอาหารเย็น เทศบาลตำบลขอให้ ดร.วศิน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านอีกครั้งในปีหน้า

WUIC Lecturer Organises Social Media Marketing for Community Enterprises, Koh Petch Municipal District NST
WUIC Lecturer Organises Social Media Marketing for Community Enterprises, Koh Petch Municipal District NST
WUIC Lecturer Organises Social Media Marketing for Community Enterprises, Koh Petch Municipal District NST
WUIC Lecturer Organises Social Media Marketing for Community Enterprises, Koh Petch Municipal District NST
WUIC Lecturer Organises Social Media Marketing for Community Enterprises, Koh Petch Municipal District NST
WUIC Lecturer Organises Social Media Marketing for Community Enterprises, Koh Petch Municipal District NST