Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

นักเรียนมัธยมปลายร่วมกิจกรรม TCAS ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม TCAS อย่างล้นหลาม และเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ ในหัวข้อ "How to Create a Portfolio for BBA (Inter) at WUIC" ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

High School Students Engage in TCAS Activity at Walailak University
High School Students Engage in TCAS Activity at Walailak University

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการสมัครเรียน ได้เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างแฟ้มผลงานที่น่าประทับใจสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่วิทยาลัยนานาชาติ นักเรียนได้รับคำแนะนำและเคล็ดลับในการนำเสนอความสำเร็จ แรงบันดาลใจ และคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นผ่านการถาม-ตอบและขอคำแนะนำจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ การพบปะในครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ยังรวมถึงการอุทิศตนในการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีทางเลือกเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของตนด้วยข้อมูลรอบด้าน

High School Students Engage in TCAS Activity at Walailak University
High School Students Engage in TCAS Activity at Walailak University
High School Students Engage in TCAS Activity at Walailak University