หมวดหมู่: ข่าว/กิจจกรรม

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

ประกาศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนและการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ( รอบที่ 2 )

Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับบัณฑิตนานาชาติรุ่นแรก

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษากาRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ 5ส ในการตรวจพื้นที่หน่วยงานประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1 )

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ ให้กาRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

ประกาศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้รับได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ปีการศึกษา 2022 (รอบที่ 1)

Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ Bangkok Air Catering Phuket Co., Ltd.

วันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายของการสหกิจศึกษา Mr. Zay Yar NRead More

Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Sean Glen Pastorfide ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับภูมิภาคภาคใต้ (Social Sciences, Humanities and Management)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 Mr. Sean Glen PastorfidRead More

Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับMr. Sean Glen Pastorfide ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงการสหกิจศึกษา (รอบมหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 Mr. Sean Glen PastorfideRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมนักศึกษาสหกิจที่ Advocacy Forum, Nepal Central Office. ประเทศเนปาล

สหกิจศึกษาเป็นโครงการที่เน้นวิชาการ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

สถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

30 ปีครบรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยจRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

การเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ Juslaws & Consult Co., Ltd.

สหกิจศึกษาเป็นโครงการที่เน้นวิชาการ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาRead More