หมวดหมู่: บริการวิชาการ

Categories
บริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ โครงการ “WUIC English Coaching: Pathway to International College”

โครงการโครงการ WUIC English and Cultural Camp จัดขึ้นระRead More

Categories
บริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการบริการวิชาการ “WUIC English aRead More