หมวดหมู่: ข่าว/กิจจกรรม

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 -17.00 น. วิทยาลัRead More

Categories
Uncategorized ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ “WUIC 4th Anniversary, Smart and Smile together”

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

ขอแสดงความยินดีอาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีอาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยนาRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการคณบRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

กิจกรรม Halloween Virtual Party หรือ Halloween ระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน “The Sustainable Development Ghosts: Celebration of SDG17 Partnership for the Goals”

กิจกรรม Halloween Virtual Party หรือ Halloween ระดับนานRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติที่มีผลงานวิจัยและผ่านการรับรอง UKPSF ของคณาจารย์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 อาจารย์ดร.สุชิตา มานะจิตต์ แRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

การประชุมวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน 2564

Previous Next เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ได้คะแนน 5.0 คะแนนเต็ม จากการประเมิน 5ส ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม

ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติของนักศึกษา “Walailak University and Middlesex University Dubai Joint Student Research Symposium”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ (LRead More