หมวดหมู่: ข่าววิจัย

Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิจัย

อาจารย์ เมดินา อดุลยรัตน์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่องแรงงานสูงวัยในการประชุม Conference in Management

อาจารย์เมดินา อดุลยรัตน์ อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มต้นโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมทางสังคมปี 2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. วิทยRead More

Categories
ข่าว/กิจจกรรม ข่าววิจัย

ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ และอาจารย์เมดินา อดุลยรัตน์ จากวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยใหม่” (Young Chick)

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ และอาจารย์เมดินา อดRead More

Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บัณฑิต พุทธให้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกRead More

Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ โจชัวร์ อะคินโลลู โอลายินก้า

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกRead More

Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ โจอาคิม จูเลียส วัมเบเลโก้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกRead More

Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชูบาม ปาทัค และอาจารย์ ดร.มาซิน จาคุบ ดรอบนิค

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกRead More

Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชูบาม ปาทัค

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกRead More

Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชูบาม ปาทัค

Categories
ข่าววิจัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ออสการ์ ซอนโก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกRead More