หมวดหมู่: กิจกรรมนักศึกษา

Categories
กิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในปีการศึกษา 1/2563

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกRead More

Categories
กิจกรรมนักศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานที่ “ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณบดีพร้อมคณะอRead More

Categories
กิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขัน Startup Thailand 2020 นักศึกษาของ WUIC ทีม Hive it

Previous Next WEDA พา 4 ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณRead More