Categories
ข่าววิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชูบาม ปาทัค ที่ได้รับการรับรอง UKPSF ระดับ Fellow

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชูบาม ปาทัค ที่ได้รับการรับรอง UKPSF หรือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ ระดับ Fellow

Congratulations to Dr. Shubham Pathak for achieving Fellow, UKPSF.