Categories
กิจกรรมนักศึกษา ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับMr. Sean Glen Pastorfide ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงการสหกิจศึกษา (รอบมหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 Mr. Sean Glen Pastorfide ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Logistics Analytics and Supply Chain Management) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงการสหกิจศึกษา (Social Sciences, Humanities and Management) รอบมหาวิทยาลัย และจะเข้าร่วมรอบภาคใต้ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565