Post Views: 323
Previous
Next

เตรียมอนาคตของตัวเองในเวทีนานาชาติ

หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในอนาคต ทั้งในไทยและต่างประเทศ บรรยากาศนานาชาติจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นสากล และเครือข่ายจากนานาประเทศที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคต

ใช้ชีวิตเรียน เล่น ในมหาวิทยาลัยแห่งความรุ่งโรจน์

การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย ทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยสิ่งสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่เรียนรู้โดยไม่มีขีดจำกัดในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ มีระบบขนส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หอพัก WU Residence ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยควบคุม 24 ชั่วโมง ผ่านกล้อง CCTV ทั่วพื้นที่การศึกษาและหอพัก

มหัศจรรย์แห่งด้ามขวาน

จุดเช็คอินนครศรีธรรมราช เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้พบกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หากบ่อยครั้งที่น้องๆรู้ศึกเคร่งเครียดกับการเรียน ให้ธรรมชาติได้บำบัดผ่อนคลายความรู้สึกนี้ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล วัดวาอาราม หรือแม้แต่ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเล น้องๆก็จะพบกับความสุข และทำให้ 4 ปีในชีวิตของน้องเป็นที่น่าจดจำตลอดไป

วิทยาลัยนานาชาติ

ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมนักศึกษา

ข่าววิชาการ

งานวิจัย

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประสบการณ์จากนักศึกษา

Sean Glenn Pastorfide

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

Tashi Wangmo

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Zay Yar Nay Win

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ทำไมต้องเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่เน้นการวิจัย และมีหลักสูตรที่มีคุณภาพในระดับสากล

พัฒนา คิดค้น รวมถึงเรียนรู้วิทยาการแขนงใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัลและอนาคต

มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพความเป็นสากล

มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ สโมสรนักศึกษา และสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์รับเชิญ ที่มีคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

หลักสูตรที่ทันสมัย เช่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โลจิสติกส์ รวมถึงสังคมศาสตร์

การนำกรอบมาตรฐานการจัดระบบการเรียนการสอน UKPSF จากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการสอน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน และมีการสนับสนุนการเรียนในห้งเรียนอัจฉริยะที่มีความทันสมัย

เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะภูเขา ทะเล วัดวาอาราม และยังใกล้กับหมู่เกาะสมุย และเกาะพะงันอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีห้องสมุดที่มีหนังสือ ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลมากกว่าหลายพันรายการ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.

โทร +66 75 672426

wuic@mail.wu.ac.th